Missie

Wij willen beleidsmakers met behulp van economische analyses ondersteunen bij het nemen van effectieve en efficiënte beslissingen. Door de beleidsvraagstukken te belichten vanuit het economische perspectief worden daarmee de beleidsvraagstukken door een ‘economische bril’ gezien.

Mens en omgeving

De mens in zijn woon- en leefomgeving staat in ons onderzoek centraal. Tijdens de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid staan wij onze opdrachtgevers bij met onderzoek en advies. Dit doen we met behulp van kwantitatief of kwalitatief (economisch) beleidsonderzoek. We maken gebruik van economische evaluatie technieken waarbij we ons richten op de woningmarkt, ruimtelijke ordening, het sociale domein, cultuur- en erfgoedbeleid en op sport en beleid.

AEPB Onderzoek en Advies verricht economisch beleidsonderzoek voor overheid en bedrijfsleven. Het toegepast economisch onderzoek ondersteunt opdrachtgevers bij het doorgronden van complexe maatschappelijke vraagstukken.